правилата за продажба на билети

  1. Агенция ”МЕТРО ПЛЮС“ извършва превози на пътника и личния му багаж в обем един куфар и една пътна чанта.
  2. Агенцията не носи отговорност за паспортни и митнически неуредици, както и за застраховка ”ЖИВОТ” на пътника.
  3. Билетът за пътуване може да бъде върнат като пътникът заплаща 10% от стойността, ако има 3 дни до датата/часът на тръгване и 50% от стойността, ако до датата/часът на тръгване остават повече от 24 часа. За срок по-малък от 24 часа пътникът губи правото си за пътуване на тази дата и не му се възстановява сумата.
  4. За закъснение по обективни причини от графика на пътуването агенцията не носи отговорност.
  5. При неосъществяване на пътуването по вина на агенцията, същата възстановява само стойността на неосъществената част от пътуването.
  6. С настоящия билет превозвачът сключва договор за превоз на пътници, като поема своите отговорности съгласно чл. 42 до чл. 48 от Закона за автомобилните превози (обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г, изм. и доп. бр. 11 от 31.01.2002 г)